Nu startar jätteprojektet på Stora Essingen

Närheten till tvärbanan är en av orsakerna till att området anses lämpligt för bostäder.
Närheten till tvärbanan är en av orsakerna till att området anses lämpligt för bostäder.
700 bostäder, skola och förskolor – ett nytt bostadsområde planeras på Stora Essingens norra sida.
På torsdag väntas stadsbyggnadskontoret ge klartecken åt att dra igång arbetet med en detaljplan för området.

2019 planerar Swedbank att flytta sin verksamhet från Stora Essingen. I samband med det har fastighetsägaren AMF uttryckt önskemål om att riva kontorsbyggnaden för att istället bygga bostäder.

Ytterligare tre fastighetsägare är inblandade, däribland det kommunala bostadsbolaget Familjebostäder som planerar att bygga 100 hyresrätter.

Förskola och skola ska utredas

På torsdag väntas stadsbyggnadsnämnden fatta beslut om att inleda arbetet med detaljplanen för området. Enligt den preliminära tidsplanen ska detaljplanen vara färdig för samråd i början på 2019 och kunna antas under det andra kvartalet 2020.

Området anses vara lämpligt för bostadsutveckling med sin närhet till både tvärbanan och vatten. Samtidigt skulle en utveckling av området lösa bristen på förskoleplatser som finns på Stora Essingen. Även en ny skola ska utredas i detaljplanen.