Startskott för ny förening

Fittja Den nystartade föreningen Fittja navigation hade i helgen sitt första stormöte på Fittjaskolan. Bakom föreningen står en grupp engagerade Fittjabor som vill erbjuda stöd till föräldrar och ungdomar i stadsdelen.

– Vi vill vara en brygga mellan hem och skola och motverka passivt föräldraskap, säger Sinan Baysal, en av initiativtagarna.

Föreningen har fått låna en lokal på Fittjaskolan för läxläsning, men tanken är att verksamheten ska växa framöver med aktiviteter för föräldrar och unga.