Station på väg att byggas ut

BREVIK Nu har Lidingö stad tagit ett steg närmare en utbyggnad av Högberga station. Förra måndagen antog kommunstyrelsen en ny detaljplan för stationen. Stationen flyttas norrut och rätas även ut. Dessutom förlängs plattformen för att kunna ta emot längre tåg.

Ändringen av detaljplanen är en del av en järnvägsplan för Lidingöbanan mellan Torsvik och Gåshaga brygga som SL har tagit fram. Banan har funnits länge och behöver moderniseras.