Stationen rustas upp för en miljon

Stationen har rustats upp med bland annat lärkträ på väggarna.
Stationen har rustats upp med bland annat lärkträ på väggarna.
Täbyborna hör till de tryggaste i landet. Och nu ska den känslan förstärkas.

Satsningen börjar på Roslagsbanans station i Täby centrum.

Klotter, trasiga lampor och skräp. Det är inslag som tidigare mött resenärer som kommit med Roslagsbanan till Täby centrum.

– Vi har haft en station som sett bedrövlig ut och fått en hel del klagomål på det, säger Bo Hammerin som arbetar med kommunens projekt Trygg i Täby.

Kommunen, SL och Täby centrums ägare Unibail-Rodamco har nu slutit avtal om att rusta upp stationen.

Belysning har bytts ut, dörrar har målats och flera ytor har klätts med lärkträ. Materialet uppges vara miljövänligt, snyggt och inte minst lätt att klottersanera.

Den totala kostnaden ligger på nära en miljon kronor.

Det är Unibail-Rodamco som plockar upp notan, berättar Mattias Stock som är tillförordnad centrumchef.

– För oss är det här en viktig investering. Det har varit mörkt och slitet kring stationen och vi vill göra det tryggare och trevligare för dem som kommer till Täby centrum, säger han.

Upprustningen är del av en större satsning på trygghet runt centrum.

I satsningen finns även biblioteksgången med där ny belysning ska lyfta miljön, enligt kommunen.

Täby är dock en relativt trygg kommun redan i dag.

I förra veckan presenterades rapporten ”Öppna jämförelser i trygghet och säkerhet” som tagits fram av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Där rankades Täby som landets tionde tryggaste kommun. SKL och MSB har bland annat studerat antal anmälningar av våldsbrott, stölder och skadegörelse per tusen invånare. Även till exempel bränder och upplevd oro finns med i undersökningen.