Se hur stationen växte fram – på tre minuter

Vad händer egentligen på bygget av Roslags Näsby station? En hel del verkar det som när man spolar fram ett helt år av arbete på under tre minuter.
– Det är imponerade att se vilken logistik det handlar om, säger Marianne Gundmark, kommunikatör på Program Roslagsbanans utbyggnad.

Det har byggts och stökats vid Roslags Näsby station en lång tid nu. Ibland kan det vara svårt att skönja om bygget ens går framåt, men nu har Trafikförvaltningen sammanfattat ett helt år av arbetet – på tre minuter.

– Det är imponerade att se vilken logistik det handlar om. Det är mycket komplex teknik och många entreprenörer på en och samma yta, säger Marianne Gundmark, kommunikatör på Program Roslagsbanans utbyggnad.

Filmen pågår i ett rasande tempo – sommar blir till höst och höst blir till vinter, och så blir vår sommar igen.

– Man får nästan fästa blicka på en plats i filmen och sedan spela filmen en gång till och titta på något annat för att se hur stationen växer fram.

Vad är det som sker härnäst? 

– Kårstlinjens vänthall står klar vid stationen i Roslags Näsby. Vi bygger fortfarande ut Österskärslinjen och den kommer att öppna i december och då kommer även den andra vänthallen stå klar.