ANNONS

Stationshusen måste flytta

Den planerade rivningen av expeditionshuset vid Norra station är stoppad.Foto: Stefan Källstigen
Den planerade rivningen av expeditionshuset vid Norra station är stoppad.Foto: Stefan Källstigen
Sedan klocktornet vid Norra station revs vill Folkpartiet nu rädda expeditionshuset.

Men även om det går igenom måste expeditionshuset troligen flyttas.
ANNONS

Att det är komplicerat att låta de gamla stationshusen stå kvar var känt redan 2009, när fullmäktige skulle klubba igenom de nya bostäderna vid Norra station. För området byggs på en överdäckning och under ska vägar och spår gå i tunnel och då höjs marken. Därmed hamnar stationshusen nedanför det nya markplanet.

Det var också den svårigheten som diskuterades i fullmäktige och som var anledningen till att det inte fanns några skrivningar om att bevara husen i detaljplanen.

Men Vänsterpartiet och Folkpartiet argumenterade ändå för att bevara husen. Till slut fick de med sig det dåvarande stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal, M.

Enligt protokollet sa hon att: ”Själva klocktornet kan dock sparas och bör bevaras på lämplig plats inom planområdet. Andra värdefulla detaljer och byggnadselement från den ursprungliga bebyggelsen kan också sparas och inarbetas i de nya fastigheterna, för att skapa ett band till den plats som Norra Stationsområdet en gång var.”

Därefter kom stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret fram till att det inte var rimligt att bevara det. I dag återstår bara en tegelhög av klocktornet, tegel som nu bjuds ut på Blocket. Och det är osäkert hur det går med de andra byggnaderna.

– Det handlar om hur fullmäktiges beslut ska realiseras, säger Jonas Uebel, borgarrådssekreterare, FP. Fullmäktige har ju beslutat att klocktornet skulle bevaras.

Exploateringskontoret utreder nu tillsammans med stadsbyggnadskontoret vad det skulle kosta att bevara den expeditionsbyggnad som ännu står kvar och som i dag är sliten och utkyld.

– Man kan väl säga att allt är möjligt, säger exploateringsdirektör Krister Schultz. Det är bara frågan om vad det kostar. Vi tittar på vad konsekvenserna blir av att spara byggnaden på plats eller att flytta den.

Var skulle den i så fall hamna?

ANNONS

– Det har vi inte alls tittat på. Nummer ett är väl att visa på vilka konsekvenser och kostnader det för med sig. Och då krävs ett nytt beslut, annars fullföljs rivningen.

Teoretiskt sett skulle även klocktornet kunna byggas upp igen, men på en annan plats.

– Rent tekniskt är det möjligt, säger Anna-Karin Ericson, chef för kulturmiljöenheten på Stadsmuseet. Det finns faktiskt en del ritningar kvar från Zettervall som man skulle kunna använda.

ANNONS