Statligt bidrag räcker inte till alla

Rohollah Amiri, 17, bor hos kompisar för att kunna stanna i Väsby och fortsätta plugga.
Rohollah Amiri, 17, bor hos kompisar för att kunna stanna i Väsby och fortsätta plugga.
Med ett tillfälligt statligt bidrag skulle kommunerna kunna behålla de ensamkommande under asylprocessen.
Men pengarna räcker inte på långt när, menar fyra Norrortskommuner som Mitt i kartlagt.

Sedan 1 juli 2017 får kommunerna inte längre någon ersättning för ensamkommande asylsökande som fyllt 18 år. Istället hänvisas de till Migrationsverkets boenden runt om i landet.

Samtidigt satte regeringen av knappt 600 miljoner kronor till ett tillfälligt statligt bidrag – för att motverka att ungdomarna rycks upp från skolgång och hemmiljö mitt under asylprocessen.

Men pengarna räcker inte på långa vägar till att låta alla ensamkomnade stanna tills de fått ett slutligt beslut, enligt fyra Norrortskommuner som Mitt i har kartlagt.

Upplands-Bro och Järfälla har tagit principiella beslut om att låta vissa ensamkommande stanna i sina kommunalt finansierade boenden längre än till 18-årsdagen.

I Upplands-Bro är sträcker sig fristen fram till det första beslutet i asylärendet, och i Järfälla får de som fått ett avslagsbeslut samt fått sin ålder uppskriven stanna tills dessa att båda besluten vunnit laga kraft. I Järfälla har kommunen även skjutit till pengar från den egna budgeten för att finansiera detta.

– Det allra bästa vore om alla kunde stanna kvar i sin hemmiljö, men vi tycker att det här är det bästa sättet att använda pengarna, säger Bengt Harju (S), socialnämndens ordförande.

De som fyller 18 i slutet av en skoltermin får gå klart terminen

Elisabeth Bengtsson, socialkontoret i Sollentuna

Sollentuna gör däremot individuella bedömningar.

– De som fyllt 18 år och har särskilda insatser från Socialtjänsten tar kommunen ett fortsatt ansvar för. Andra saker kan vägas in, till exempel om en ungdom bor tillsammans med ett yngre syskon eller att de som fyller 18 i slutet av en skoltermin får gå klart terminen, berättar Elisabeth Bengtsson på socialkontoret i Sollentuna.

 

I Upplands Väsby väntas kommunen ta ett nytt beslut i februari eller senast i mars om hur bidraget ska användas, och frivilliga familjehem är ett av flera alternativ som har diskuterats (se ovan).

Socialnämndens ordförande Ann-Christin Martens (S) anser dock att kommunerna har fått en omöjlig uppgift i knät, och ser det som uteslutet att pengarna ska räcka till boende för alla under asylprocessen.

– Regeringen ställer inga krav på vad bidraget ska räcka till, och hade de gjort det hade jag i gengäld krävt mer pengar, säger hon.

Regeringen ställer inga krav på vad bidraget ska räcka till, och hade de gjort det hade jag i gengäld krävt mer pengar

Ann-Christin Martens (S), kommunalråd i Upplands Väsby