Statsbidrag kan minska barngrupper

SUNDBYBERG Trots majoritet i fullmäktige om att minska antalet barn i Sundbybergs förskolegrupper till 15 per avdelning, har frågan inte prioriterats av den politiska ledningen.

Orsaken är att förvaltningen efter en utredning ansett att målet är orealistiskt att nå, då det skulle kräva 24 nya avdelningar med en årlig lokalkostnad på 47 miljoner kronor.

Förskolenämnden beslutade i maj att målet skulle behållas, men strävas efter med befintliga resurser.

Oppositionen kallade det ett svek och ansåg att man borde begära mer pengar och fullfölja målet.

Men nu kan Sundbyberg få hjälp från annat håll. Staden har ansökt om statsbidrag i syfte att minska barngruppernas storlek i förskolan. Det är ett nytt bidrag där 830 miljoner kronor fördelas mellan kommunerna under 2015.