Ett steg närmre 700 nya lyor i Arenastaden

Nya bostäder planeras på Dalvägen.
Nya bostäder planeras på Dalvägen.
Upp till 755 lägenheter, en förskola och nya gång- och cykelbanor längs Dalvägen ska nu ut på samråd.

Planarbetet med kvarteren Farao och delar av Uarda, som Mitt i Solna skrivit om tidigare går vidare. Stadsbyggnadsnämnden fattade i onsdags beslut om att dra igång ett samråd där du som medborgare kan tycka till om planerna.

– Det här förslaget kopplar på ett bra sätt ihop Arenastaden med Råsunda. Samtidigt kommer fler boende till Arenastaden, vilket gör det till en mer blandad stadsdel, säger Torsten Svenonius (M), ordförande i byggnadsnämnden i ett pressmeddelande.

Planförslaget innebär att två nya bostadshus byggs och att de befintliga kontorshusen byggs på med ännu fler kontor. På två av tomterna kan det antingen bli kontor eller bostäder. Om bostadsalternativet blir aktuellt rör det sig om 265 lägenheter och det nya området skulle då omfatta totalt 755 nya bostäder.

De nya husen ska enligt förslaget utgöra en lugn övergång mellan de två stadsdelarna genom att knyta an till såväl Råsundas tegel som Arenastadens dominerande material glas, trä och metall.

En förskola planeras också i området och Dalvägen får ett nytt stuk med cykelbana och gångbanor på bägge sidor av bilvägen och ett mindre torg.