Stenar faller från hustak

Stora bitar puts och tegel faller ner från en husfasad på Bellmansgatan.

– Fastighetsägare kan dömas för sådant här. Brister som medför risk för personskador ska avhjälpas, säger Peter Granquist vid Citypolisen.

Puts och tegelstenar har trillat ner från fasaden på Bellmansgatan 25. Över porten har man satt upp en ställning med tak för att skydda dem som passerar in och ut genom porten. Och delar av trottoaren är avspärrade av polisen.

– Skyddet kom upp för cirka en månad sedan efter att en granne höll på att få en sten i huvudet, säger Mats Lundin som bott i huset i 30 år.

Det blev droppen. Enligt Mats Lundin och hans hustru har putsen rasat ner från fasaden under flera års tid utan att något har gjorts.

Hyresgästföreningens presstalesman P-O Brogren är bestört över husets skick.

– Det här kan ju trilla ner på människor. Om man inte blir dödad så kan man få hela ansiktet mosat. Så här blir inte en fastighet på någon månad, det måste handla om flera års slitage. Det är en fruktansvärd nonchalans för folks liv, säger han.

P-O Brogren jämför med fallande istappar men anser att puts som lossnar är betydligt värre.

– När det inte är vinter så går man ju inte runt och tittar uppåt ifall det faller ner stenblock från taken, och det ska man inte behöva göra heller. Det här är en brottslig handling, säger han.

Han har nu polisanmält fastighetsägaren.

Det är fastighetsägaren eller förvaltaren som ansvarar för att människor inte får istappar i huvudet när de passerar deras hus. Detsamma gäller puts, tegel och annat byggmaterial som faller ner. Den som upptäcker ett hus som är i ett skick som medför fara ska i första hand vända sig till fastighetsägaren men kan även kontakta polisen.

– Enligt ordningslagen är man skyldig att åtgärda brister som kan medföra risk för att människor skadas. Man kan också tänka sig andra brott som framkallande av fara. Om något ramlar ner på någon kan det bli fråga om vållande av kroppsskada eller vållande till annans död, säger Peter Granquist, jurist vid Citypolisen.

Hur länge får man ha det så här?

– Man ska inte ha det överhuvudtaget utan är skyldig att laga det.

Fastighetsägare som inte åtgärdar problemet inom rimlig tid kan dömas till böter. Men vanligare är att man får ett föreläggande kombinerat med ett vite.

– Då måste man åtgärda problemet inom en viss tid. Vitesbeloppet är rätt högt när det är fara för personer, man kan sätta det ända upp till 200 000 kronor, säger Peter Granquist.

Enligt Micke Jaques, förvaltare på Teoge AB, som förvaltar Bellmansgatan 25, har putsen trillat ner till följd av ett läckage vid taket.

– Det hände i januari och februari när det var kallt och varmt om vartannat, säger han.

Boende i huset säger att det har varit så här i flera år.

– Det har blivit i och med de senaste två årens tunga vintrar. Fasaden har kanske inte varit den snyggaste. Man att det har börjat rasa tegelstenar som nu, så har det inte varit.

Men nu ska fasaden lagas.

– Det har tagit lite tid att upphandla men nu ska vi börja renovera, säger Micke Jaques.

P-O Brogren, presstalesman på Hyresgästföreningen, är bestört över husets skick.Foto: johan kindbom

Man går ju inte och tittar ifall det faller ner stenblock från taken.p-o brogren