Stenbackaskolan blir flyktingboende

Stenbackaskolan fylls nu med möbler och utrustning för att kunna ta emot flyktingarna.
Stenbackaskolan fylls nu med möbler och utrustning för att kunna ta emot flyktingarna.
Den gamla gympasalen byggs just nu om till sovsal med våningssängar.
Den gamla gympasalen byggs just nu om till sovsal med våningssängar.
I oktober vädjade Migrationsverket till Sveriges kommuner om att ta emot fler flyktingar. Solna stad gör nu sitt för att hjälpa till i flyktingkrisen och iordningsställer ett tillfälligt boende i den nedlagda Stenbackaskolan.

Det pågår ett febrilt arbete högst uppe på Bredkilsbacken i Huvudsta. Den sedan länge nedlagda Stenbackaskolan håller nu på att byggas om till ett tillfälligt evakueringsboende för flyktingar.

Boendet med evakueringsplatser kommer att rymma cirka 100 personer, och är tänkt att fungera likt Sundbybergs boende i Ursvik, där människor bor en kort stund innan de slussas vidare i landet.

– Det är tillfälligt. Migrationsverket kör dit dem och man har som målsättning att man bor där i 72 timmar, men nu blir det kanske lite längre. En vecka ungefär, säger Anders Offerlind, förvaltningschef på stadsledningsförvaltningen.

Som planen är nu så kommer skolan att upplåtas till sista januari, men det kan förlängas till sista april, menar Offerlind.

De första flyktingarna kommer att flytta in den 16 december, men redan nu kommer staden att informera närboende på Bredkilsbacken och Släggbacken.

Hur tänker ni kring säkerheten?

– Vi har haft en del funderingar kring det, men det kommer att vara dygnet runt-bevakning, säger Anders Offerlind.

Stenbackaskolan, förutom förskoledelen, är tänkt att rivas andra halvåret 2016.

Fakta

Evakueringsplatser

Sveriges kommuner har evakueringsplatser som kan ställas i ordning för boende i samband med kriser, till exempel större bränder eller naturolyckor då människor behöver evakueras från sina hem. Det kan vara idrottshallar, skolor eller liknande som görs om till sovsalar. Det är ett tillfälligt boende där ett stort antal asylsökande kan få tak över huvudet medan de väntar på att Migrationsverket ordnar ett mer långsiktigt boende.

Kommunen ansvarar för evakueringsplatserna i kommunal regi. Det är kommunen som ansvarar för att ställa i ordning lokalerna, ordna fram sängar, madrasser och sängkläder, samt mat och dryck åt de asylsökande. Kommunen står för personal på boenden och vid behov även tolkar. Kommunen ansvarar även för städning, säkerhet och brandskydd. Kommunen kan i efterhand begära ersättning från Migrationsverket för kostnader för lokaler, personal och mat.

Tanken är att de asylsökande ska bo på kommunernas evakueringsplaster så kort tid som möjligt. Så snart nya platser blir lediga i Migrationsverkets ordinarie boenden ska de asylsökande flytta vidare till ett boende som lämpar sig bättre i väntan på beslut om asyl.

Källa: Migrationsverket