Stora stenblock kan försena bygget av ny ishall

Ny ishall Tyresö
Illustration över den nya ishallen.
Stora stenblock kan försena och fördyra bygget av den nya ishallen.
Tyresö FF:s klubbstuga kommer att behöva rivas i höst.

Stenblocken behöver tas bort och klubbstugan därför rivas redan i höst.

”Fastighetskontorets bedömning är att det finns risk för att tidsplanen för ishallsbygget blir förskjuten och en utredning kring ekonomiska konsekvenser pågår”, skriver kommundirektör Stefan Hollmark i en rapport.

Den nya ishallen ska, som Mitt i Tyresö tidigare har berättat, byggas norr om den nuvarande ishallen på den så kallade C-planen som brukar spolas vintertid.

I påskas hägnades byggområdet in. Under sommaren har marken förberetts för att ge plats för parkeringsgaraget.

Stålrör borras ner

Nu borras stålrör ner i marken, skriver Tyresö kommun på sin hemsida. Den så kallade spontningen är nödvändig för att kunna gräva ur det som sedan ska bli parkeringsgaraget under hallen. Det ska ha plats för cirka 150 bilar.

Här kan du läsa mer om vad som händer vid bygget de närmaste veckorna.

Fakta

Ska rymma tusen åskådare

Hallen ska rymma 1 000 åskådare, kafé, kanslilokaler för idrottsklubbarna och omklädningsrum för både issporter, amerikansk fotboll och fotboll – och en sopsug.

Utanför hallen blir det ett torg med uteservering.

Budgeten är på 277 miljoner.