Stenkross kan få 450 lastbilstransporter om dagen – domstol avgör

Frentab Kovik vill utöka med 1200 lastbilstransporter om dagen
Frentabs begränsningar gör att Djurö gräv tvingas köra ett tiotal gånger till Kvarnudden för stenkross i stället – omkring 40 mil extra.
Frentab vill bygga ut stenkrossen i Kovik mot naturreservatet i Velamsund och ha tre gånger fler lastbilstransporter. Såväl människor som bor i området som miljögrupper och myndigheter är tveksamma.
Nu avgörs fallet i domstol.

Som Mitt i har berätta tidigare vill Frentab i Kovik utöka verksamheten vid stenkrossen i Kovik. Till en början hoppades man på att få utöka antalet lasbilstransporter från 140 till 1355 om dagen.

Dagens begränsning gör att exempelvis Djurö gräv tvingas köra omkring tio gånger om dagen till Kvarnudden för stenkross i stället. En omväg på omkring 40 mil om dagen.

”Trafiksäkerhetsbrister”

I ansökan till mark- och miljödomstolen lyfter företaget fram det omfattande bostadsbyggandet i Nacka och Värmdö som ett tungt skäl för att få fortsätta driva verksamheten.

Trafikverket har svarat domstolen att det finns trafiksäkerhetsbrister längs Lagnövägen som behöver utredas. I väntan på att utredningen är klar är det ”av stor betydelse att verksamheten inte genererar fler fordonsrörelser än nödvändigt”, skriver Trafikverket.

Vill ha 450 lasbilstransporter om dagen

Frentab skriver till domstolen att man betraktar det som att Trafikverket godkänner 450 lastbilstransporter per dygn. Enligt Frentab har Trafikverket inte motsatt sig den tolkningen.

Frentab hoppas kunna öka antalet transporter till 540 per dag när man har byggt klart en gång- och cykelväg längs Lagnövägen.

Vill sänka hastigheten

Frentab är medvetet om att ökad trafik till och från stenkrossen i Kovik också ökar risken för trafikolyckor på Lagnövägen. Därför har företaget ansökt om att hastigheten sänks från 70 till 60 kilometer i timmen på vägen och hoppas att hastighetskameror sätts upp. Man vill också bredda busshållplatser och belysta gångpassager.

Sänka grundvattnet

Frentab vill bryta berg under grundvattennivån. Grundvattenivån kommer i så fall att sänkas med med omkring 30 centimeter. Frentab medger att djur och natur kan skadas. Det ”kan komma att påverka naturmiljöer vilkas värden är beroende av hög grundvattenyta på så sätt att växtlighet och artsammansättning förändras”, skriver Frentab.

För att ta hand om grundvatten och ytvatten som samlas i täkten vill Frentab bygga en reningsanläggning. Efter reningen föreslås vattnet släppas ut i Koviksträsk.

Kan sprida föroreningar från avfall

Länsstyrelsen vill inte att Frentab får tillstånd att bryta berg under grundvattennivån och leda bort grundvatten. Frentab har inte kunnat visa att man i dagsläget tar hand om läckaget av föroreningar från intilliggande Suez återvinningscentral och hindrar att de sprids vidare, enligt länsstyrelsen.

Rättegången avslutas i dag tisdag.