Stenkrossens död eller tre gånger fler lastbilar – dom dröjer

Stenkross Kovik Kollage
Domstolen beslutade om fortsatt skriftväxling mellan Frentab och motparterna efter avslutad rättegång. Domen kommer tidigast i höst.
Frentab vill bygga ut sin stenkross mot Velamsunds naturreservat, sänka grundvattennivån och ta emot tre gånger så många lastbilar.
Men om det blir så är fortfarande oklart. Rättegången avslutades i tisdags men domen kommer tidigast i höst.

I måndags och tisdags samlades representanter för Frentab, grannar till stenkrossen i Kovik, miljöorganisationer och myndigheter i mark- och miljödomstolen i Nacka för rättegång.

Frentabs tillstånd för stenkrossen i Kovik löper ut den 1 juni 2020. Som Mitt i har berätta tidigare har företaget ansökt om att utöka sin verksamhet.

Kör omväg på 40 mil

Frentab vill kunna ta emot 450 i stället för 140 lastbilstransporter om dagen. Företaget anser att det omfattande bostadsbyggandet i Nacka och Värmdö som ett starkt skäl för en expansion.

Dagens gräns gör att exempelvis Djurö gräv tvingas köra omkring tio gånger om dagen till Kvarnudden för Stenkross i stället. En om väg på 40 mil.

Risk att föroreningar sprids

Dessutom vill Frentab expandera mot Velamsunds naturreservat, bryta berg under grundvattennivån och släppa ut renat grundvatten i Koviksträsk.

Människor som bor i området och miljöorganisationer säger nej. Och Länsstyrelsen säger nej till att bryta berg under grundvattennivån och leda bort renat grundvatten till Koviksträsk. Enligt länsstyrelsen finns det risk att föroreningar från intilliggande Suez avfallsstation sprids till grundvattnet.

Dom tidigast i höst

Trots att rättegången avslutades i tisdag är mark- och miljödomstolen inte redo att meddela en dom än. Rådman Anders Lillienau skriver i ett mejl till Mitt i: ”domstolen har beslutat om fortsatt skriftväxling i vissa delar och har därför inte beslutat om när dom kommer meddelas. Besked om tid för dom kommer lämnas tidigast i slutet av oktober.”