STF Stockholm: Gör hela Kymlinge till reservat

STF vill bevara tätortsnära natur.
STF vill bevara tätortsnära natur.
"Utvidga Igelbäckens naturreservat med Kymlinge, Miloskogen och Brotorp", det föreslår Svenska turistföreningens Stockholmsavdelning i ett brev till kommunen.

Nyligen gick Moderaterna i landstinget ut och föreslog stopp för nya naturreservat i länet, en ”lex Kymlinge”, för att få till mer byggbar mark.

Svenska turistföreningen är av motsatt åsikt, och i ett brev uppmanar föreningen nu Sundbyberg att dra igång arbetet med att göra Igelbäckens reservat större, bland annat genom att låta reservatet omfatta även Kymlinge.

”STF Stockholm föreslår att Sundbybergs stad startar upp arbetet med en utvidgning av Igelbäckens naturreservat med Kymlingeområdet. Dessutom önskas att ni även tar med ”Miloskogen”, start- och målområdet av motionsspåren och Brotorp i ett utvidgat reservat”, skriver föreningen till kommunen.

Staden har sedan tidigare planer på en utvidgning av Igelbäckens reservat.