Sticklingebron förblir öppen

Onsdagen den 6 april fattade tekniska nämnden beslut om att Sticklingebron inte kommer att stängas.

Frågan om Sticklingebron har engagerat många, enligt Christer Åkerhielm (M), ordförande i tekniska nämnden.

– Det fanns massa åsikter från de boende om man skulle ha öppet eller inte. Vi har nu fattat beslut om att inte ändra trafikförordningen. Bron kommer alltså att förbli öppen, men vi gav i uppgift till förvaltningen att se över vad vi kan göra för trafiksäkra åtgärder, säger han.