Stillerska har fått godkänt

Dalénum När Skolinspektionen granskade Stillerska filmgymnasiet fann de en del brister. Skolinspektionen hade flera åsikter om hur skolan skötte olika områden inom läroplanen.

Men nu har de gjort en uppföljning av hur skolan jobbat och funnit att man vidtagit sådana åtgärder att bristerna i verksamheten har avhjälpts. Skolinspektionen har därmed avslutat ärendet.