Stinsen kan få 1000 nya bostäder

Stinsens ägare vill bygga bostäder på tomten. I ansökan tar de höjd för en volym som motsvarar 1000 bostäder eller mer.
Stinsens ägare vill bygga bostäder på tomten. I ansökan tar de höjd för en volym som motsvarar 1000 bostäder eller mer.
ABB-tomten  Här vill fastighetsägaren Centria bygga upp emot 1000 bostäder - vilket är lika många som i hela stadsdelen Silverdal.  Ett av husen kan dessutom bli rejält högt: den 10 år gamla detaljplanen tillåter en maxhöjd på drygt 75 meter.
ABB-tomten Här vill fastighetsägaren Centria bygga upp emot 1000 bostäder - vilket är lika många som i hela stadsdelen Silverdal. Ett av husen kan dessutom bli rejält högt: den 10 år gamla detaljplanen tillåter en maxhöjd på drygt 75 meter.
Ica Maxi-tomten  Även Ica Maxi-tomten kan förtätas med bostäder i framtiden. Den befintliga detaljplanen 40 000 kvadratmeter BTA för bostäder, vilket schablonmässigt motsvarar 400 lägenheter.
Ica Maxi-tomten Även Ica Maxi-tomten kan förtätas med bostäder i framtiden. Den befintliga detaljplanen 40 000 kvadratmeter BTA för bostäder, vilket schablonmässigt motsvarar 400 lägenheter.
Häggviks station  Sollentuna kommun har kämpat länge för Trafikverket ska bygga en entré till pendeltåget söder om Norrortsleden. För varje bostad som byggs på handelsplatsområdet blir den investeringen mer och mer samhällsekonomiskt lönsam, menar kommunen.
Häggviks station Sollentuna kommun har kämpat länge för Trafikverket ska bygga en entré till pendeltåget söder om Norrortsleden. För varje bostad som byggs på handelsplatsområdet blir den investeringen mer och mer samhällsekonomiskt lönsam, menar kommunen.
Kvarteret Stämpeln  På tomten där Willys och K-rauta ligger planerar Bonnier fastigheter för en stor iögonfallande byggnad med flera butiker. Med fasader i glas, tegel och mässingsfärgad metall är byggnaden tänkt att bli ett landmärke för området.
Kvarteret Stämpeln På tomten där Willys och K-rauta ligger planerar Bonnier fastigheter för en stor iögonfallande byggnad med flera butiker. Med fasader i glas, tegel och mässingsfärgad metall är byggnaden tänkt att bli ett landmärke för området.
Stinsens ägare vill förtäta sin tomt med bostäder.

Nu har de ansökt om att få bygga till 110 000 kvadratmeter på tomten där gallerian står. Det möjliggör 1000 nya bostäder - eller ännu fler.

Frågan om vad som egentligen ska hända med Stinsen-tomten i Häggvik har hängt i luften länge.

Nu kan Mitt i berätta att fastighetsägaren tagit ett första steg mot en förtätning på tomten.

Förra veckan lämnade de in en ansökan om en förstudie inför en ny detaljplan för att kunna bygga bostäder.

I ansökan har de föreslagit en total volym på cirka 150 000 kvadratmeter BTA (bruttoarea, eller summan av alla våningsplans area).

Av dessa kan upp till 40 000 kvadratmeter bli kommersiell verksamhet – vilket precis motsvarar den handel som finns idag.

– Vi har inlett en dialog med kommunen där vi vill att man tittar på om det går att tillföra ytterligare funktioner, säger Stefan Berg, fastighetschef för Norden på CBRE Global Investors.

I övrigt vill han inte avslöja några detaljer om hur ägarna vill att tomten ska utvecklas, och om den befintliga gallerian ska finnas kvar eller ej.

– Vi har sett de planer som finns på andra fastigheter i handelsplatsområdet, och vi vill utreda hur Stinsen på bästa sätt kan passa in i den nya bebyggelse som kommer att växa fram, säger Stefan Berg.

Hur många bostäder bolaget räknar med vill Stefan Berg inte kommentera närmare. Klart är dock att kapaciteten är stor.

– Om man räknar schablonmässigt skulle 110 000 kvadratmeter BTA motsvara 1000 till 1300 bostäder beroende på storleken, säger Jan Enfors, stadsarkitekt i Sollentuna kommun.

En förtätning med bostäder på Stinsen-tomten ligger helt i linje med Sollentuna kommuns vision för Häggviks handelsplats. Företagets ansökan togs därför emot som ett välkommet initiativ.

– Från kommunens sida ser vi väldigt positivt på att ägaren ser en möjlighet att komplettera handeln med bland annat bostäder. Med tanke på utvecklingen i området passar det som handen i handsken, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

En fråga kommunen kommer att driva i dialogen med fastighetsägaren är behovet av social service.

– När det börjar byggas bostäder i handelsområdet behövs det också förskolor och skolor. Det ska bli intressant att se om kommunen och ägaren kan hitta en gemensam väg för att skapa en bra social service, säger han.

En annan fråga som är ständigt aktuell när det handlar om Häggvik är den sydliga entré till pendeltåget som kommunen länge har efterfrågat.

Thomas Ardenfors räknar med att kommunen kommer att få ett första besked inom kort, och konstaterar att de nya planerna för Stinsen gör Sollentunas förhandlingsläge gentemot Trafikverket ännu bättre.

– Vi hade ett starkt case redan innan med tanke på tidigare planer på bostäder i området. Nu har vi med råge uppfyllt statens krav för att räkna hem detta ekonomiskt, säger Thomas Ardenfors.