ANNONS

3000 kan bo på Stinsen-tomten när ladan rivs

Idag: galleria. I framtiden: bostäder för 3000 personer.
Idag: galleria. I framtiden: bostäder för 3000 personer.
Idag: galleria. I framtiden: bostäder för 3000 personer.
Idag: galleria. I framtiden: bostäder för 3000 personer.
Idag: galleria. I framtiden: bostäder för 3000 personer.
Idag: galleria. I framtiden: bostäder för 3000 personer.
1200 bostäder och en skola för 1000 barn kan byggas på Stinsen i Häggvik.
Tillsammans med fastighetsägarna Magnolia vill Sollentuna kommun omvandla gallerian med dess parkering till täta kvarter med plats för 3000 invånare.
ANNONS

Omvandlingen av Häggviks handelsplats till tät kvartersstad går vidare.

I slutet av januari avslutades samrådet för kommunens programarbete (se fakta) för Stinsen-tomten som inom kort kan omvandlas från en köp-lada med asfalterad parkering till bostäder för 3000 personer.

Tanken är att knyta ihop stadsdelarna Tureberg och Häggvik, och gatan som ska göra det – Turebergs allé – är en 30 år gammal idé som börjar närma sig sitt genomförande, berättar Jan Enfors, stadsarkitekt i Sollentuna kommun.

– Syftet är att skapa en mer blandad stad med arbetsplatser, bostäder, utbildning, grönska och plats för rekreation och möten, säger han.

Programmet, som utarbetats av markägarna Sollentuna kommun och bostadsbolaget Magnolia, innehåller bland annat:

  • Bostäder motsvarande 1200 lägenheter om 85 kvadratmeter
  • En skola för 900-1000 elever
  • Två förskolor för sammanlagt 240 barn
  • En idrottshall
  • Fyra mindre torg och en urban gata

Just mixen av olika funktioner är en kärnfråga när ett nytt bostadsområde av den här storleken planeras, menar Jan Enfors.

– Det är väldigt viktigt att det blir en hållbar stadsdel, i den bemärkelsen att det inte bara blir ett område med många bostäder, utan ett bostadsområde med höga kvaliteter när det gäller utomhusmiljö och ljusförhållanden, säger Jan Enfors och fortsätter:

ANNONS

– Innehåll och funktioner är ofta det som är svårast att ska variation kring, eftersom exploatörer i stor utsträckning inriktar sig på bostäder. Där vill vi på kommunen skapa ett mer varierat innehåll med flera olika funktioner såsom kommersiell service och annan service.

Även den fysiska utformningen av bebyggelsen ska varieras.

I programmet föreslås en skala på tre till sex våningar, med undantag för husen närmast järnvägen som blir sju våningar hög för att bättre skärma av bullret – samt två punkthus som sticker upp och mäter 16 respektive 23 våningar.

– När det gäller variationer i höjder och material är det något vi kommer att reglera i detaljplanen, och var det landar är något vi kommer fram till i diskussion med fastighetsägaren, säger Jan Enfors.

 

Fakta

Program - så funkar det

Ett planprogram är ett frivilligt steg i detaljplaneprocessen och genomförs innan detaljplanearbetet påbörjas.

Syftet är att få in mer synpunkter i ett tidigt skede.

Planprogrammet klubbas inte av kommunfullmäktige, och kan därmed inte överklagas. Det är inte heller juridiskt bindande.

Källa: Sollentuna kommun
ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Sollentuna direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.