Stipendium till gitarrlärare

Vallentuna Helena Björzén, gitarrlärare på Vallentuna kulturskola tilldelades i förra veckan Göran Lagervalls pedagogstipendium av Kungliga musikaliska akademien. Stipendiet, på 25 000 kronor utdelas ”för betydelsefulla insatser inom det musikpedagogiska området …”.

Helena Björzén får stipendiet ”för att hon med oförtruten entusiasm och skicklighet utbildar elever från gitarrspelets grunder till mer avancerade nivåer, allt från den klassiska repertoaren till modern världsmusik.”