Stjärnmäklare kan få registreringen indragen

mäklare
TV-mäklaren förmedlade i en rörig bostadsaffär, och får nu sin registrering indragen.
Ännu en profilmäklare i norrort har varnats, och det hela 13 gånger i en och samma affär. Mäklaren har fått sin registrering indragen, men det hela har överklagats till kammarrätten.

Affären som lett till Fastighetsmäklarinspektionens beslut att varna mäklaren 13 gånger och dra in dennes registrering är en komplicerad och långdragen historia.

Mäklaren som under många år varit verksam i norrort ska först ha hjälpt en ytligt bekant att köpa mark från en markägare.

Därefter ska mäklaren ha hjälpt personen att sälja det vidare som ett helhetskoncept i form av en tomt och ett nyckelfärdigt hus, det vill säga där det mesta ingår, så som vitvaror och VVS, till ett fast pris.

Gjort flera missar

Köpare hittades men affären gick inte som planerad. Köparna fick inte sin bostad som överenskommet efter att byggentreprenören som skulle byggt huset gick i konkurs, och enligt inspektionen ska mäklaren ha gjort flera misstag i affären och medverkat till ett köpekontrakt som inneburit en risk för tvist mellan säljaren och köparna av den obebyggda fastigheten.

Inspektionen har bland annat lyft frågan om mäklaren åsidosatt sin neutralitet i affären. Andra missar är att mäklaren inte upprättat ett obligatoriskt depositionsavtal som reglerar kundens utbetalningar i affären.

Mäklaren ska också ha missat sin skyldighet att närvara vid tillträdet till fastigheten och överlämnat detta till en oregistrerad medhjälpare.

Känd från tv

Mäklaren, som har medverkat i tv och innehar en ledarposition på företaget, överklagade först till förvaltningsrätten som fastslog inspektionens beslut och ärendet är nu uppe i kammarrätten. I väntan på dom jobbar mäklaren på som vanligt.

Mitt i har varit i kontakt med mäklaren som avböjer att kommentera och i stället hänvisar till sitt juridiska ombud:

– Vi anser att det gjorts en felaktig bedömning. Det är ett komplicerat mål och en del besynnerliga beslut har tagits i utredningen. Man har staplat förseelser och utfärdat varningar för saker som inte skett, dessutom har man gått emot praxis från Högsta domstolen vad gäller fastighetsmäklarens redovisningsskyldighet, säger Fredrik Aldmo, förbundsjurist på Mäklarsamfundet.

Hur har det blivit så här då?

– Det är en kombination av olyckliga omständigheter som spelat samman. Men den främsta orsaken till detta är sannolikt byggentreprenörens konkurs.

Bär mäklaren någon skuld?

– Några av punkterna medges, i alla fall de av administrativ art. Men de är något som vi inte anser är grund för ett återkallande av registreringen.

Tänker överklaga igen

Om kammarrätten skulle fastslå beslutet öppnar Fredrik Aldmo och mäklaren för att ta det vidare.

– Ja, det skulle vara en fråga för Högsta förvaltningsdomstolen.

Att en mäklare får så många varningar i ett och samma mål är enligt Fredrik Aldmo ovanligt, men inte unikt. Men klart är att fallet har varit Fastighetsmäklarinspektionens största ärende någonsin i omfång.

– Det stämmer att ärendet i någon mån är det första fallet i sitt slag. Dels eftersom det rör nyproduktion, och dels eftersom man så tydligt gått emot praxis från Högsta domstolen.