Stockholm näst bäst på klimatanpassning

Stockholm är näst bäst på klimatanpassning av landets kommuner.
Stockholm är näst bäst på klimatanpassning av landets kommuner.
Många av landets kommuner har inte undersökt hur riskerna med klimatpåverkan drabbar dem. Men det har Stockholm, som är näst bäst på klimatanpassning av landets kommuner.

Årsmedeltemperaturen ökar, mindre snö väntas, samtidigt kommer det regna mer, vattenstånd väntas bli högre samtidigt som det byggs som aldrig förr. Det är några av Stockholms klimatutmaningar.

Men staden är förberedd, enligt den nya kartläggningen från IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring. 91 procent av Sveriges kommuner har svarat på frågor om hur de jobbar med klimatanpassningsåtgärder. I år har Stockholm klättrat i rankningen från en fjärdeplats till en andraplats. I topp hamnar Uppsala.

Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad.

Att staden prioriterar översvämningsrisker i sitt arbete med klimatanpassning är en av framgångsfaktorerna, enligt rapporten.

– I ett förändrat klimat behöver vi värna om Stockholms vackra och sårbara läge. Vi måste reducera riskerna för kraftiga regn och översvämningar, och på olika sätt stärka vår beredskap mot klimatförändringarna, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad, i ett pressmeddelande.

Fakta

Här är Stockholm största klimatutmaningar

Det omfattande stadsbyggande och infrastrukturutbyggnad som planeras, med 140 000 nya bostäder till 2030.

Kraftiga skyfall är.

Årsmedeltemperaturen ökar i Stockholm. Mer utsläpp leder till ett varmare klimat i Stockholm än vad Skåne har i dag och att växtsäsongen förlängs.

Det är under vintern som temperaturökningen förväntas bli störst. Samtidigt som det minskar behovet av uppvärmning kan det innebära ökat behov av kylning.

Minskade snömängder kan medföra mindre snöröjning.

Snön ersätts av regn, vilket ställer nya krav på dagvattenhanteringen och att mer föroreningar läcker nåt sjöar och vattendrag.

Översvämning är enligt staden den mest påtagliga risken för Stockholm och stadens klimatanpassningsarbete inriktas främst på detta.

Källa: Miljöpartiet Stockholms stad/Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring
Fakta

Stadens åtgärder

Enligt beslut av kommunfullmäktige prioriteras översvämningsrelaterade risker i klimatanpassningsarbetet.

Staden har tagit fram en ny skyfallsmodell som illustrerar hur riktigt stora skyfall påverkar Stockholm.

Nya Slussen minskar risken för översvämningar genom ett nytt regleringssystem, som också förhindrar saltvatteninträngning i Mälaren. Det sistnämnda skyddar dricksvattnet.

Källa: Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring