Stockholm stad vann mot bönderna i Slussenmålet

Bönderna förlorade målet mot Stockholm stad – får 40 miljoner istället för 350.
Bönderna förlorade målet mot Stockholm stad – får 40 miljoner istället för 350.
Stockholms stad kommer höja vattennivåerna i Mälaren under bygget av nya Slussen och lantbrukare som påverkas av de nya nivåerna har krävt 350 miljoner i ersättning. Men mark- och miljödomstolen dömer till stadens fördel – bönderna får bara 40 miljoner.

Under vårfloden höjs nivåerna vanligtvis i Mälaren – något som kallas för vårpuckeln. Men Stockholms stad reglerar nivåerna genom att släppa ut överskottet av vattnet genom Slussen.

I samband med att nya Slussen byggs får staden höja vattennivån i Mälaren. Den nya regleringen fick godkänt av mark- och miljödomstolen redan i februari 2014.

Mälaren ska svämmar över

Under några veckor på våren kommer man låta strandområden kring Mälaren svämma över med fyra centimeter, vilket ska gynna djur- och växtliv.

Men problemet är att den blötlagda marken påverkar bönderna kring Mälaren negativt, vilket också slagits fast av domstolen.

Hur stora blir skadorna?

Frågan har sedan dess handlat om hur pass allvarliga konsekvenser den höjda vattennivån kommer att få för bönderna. De menar själva att stora delar av marken kommer att bli obrukbar och vårbruket blir försenat. De krävde omkring 350 miljoner kronor i ersättning.

Stockholm stad menade tvärtom att lantbrukarna överdrev riskerna och erbjöd bönderna 30 miljoner i kompensation.

Stockholm stad får rätt

Under torsdagen kom domen från mark och miljödomstolen i Nacka.

Stockholm stad får rätt och ersättningen landar på omkring 40 miljoner kronor. Rätten menade att stadens beräkningar innebär att ingen sakägare i målet kommer att underkompenseras.