Hälften av Stockholms kommuner har brist på bostäder för äldre

Allt fler kommuner har brist på bostäder för äldre
Dystra siffror från Stockholms kommuner.
Runt hälften av kommunerna i Stockholms län rapporterar en brist på särskilt boende för äldre.
Det skriver Hem & hyra.

13 av 26 kommuner i Stockholms län uppger att de har ett underskott av särskilda boendeformer för äldre. Det framgår i Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät, som Hem & hyra har rapporterat om.

Anna Eriksson, som är presschef på SPF seniorerna, berättar för Hem & hyra att platsbristen gör att en del äldre med stora vård- och omsorgsbehov blir kvar för länge på sjukhus. Vilket i sin tur genererar i höga kostnader och proppar i vårdsystemet

– Dessutom skiljer det sig markant mellan kommuner hur man bedömer äldres behov av äldreomsorg, som möjligheten att få en plats på särskilt boende. Det är rimligen smartare att skaffa fram fler platser på särskilda boenden initialt, dålig vård och omsorg kostar mer i längden, säger Anna Eriksson till Hem & hyra.

Mindre risk för isolering

Tidningen skriver att det krävs biståndsbeslut för att få ett särskilt boende. Något som inte behövs för ett så kallat seniorboende, som egentligen är en vanlig lägenhet där ytorna kan ha optimerats för gemenskap och tillgänglighet.

– Man ska komma ihåg att äldre som bor tillgängligt innebär mindre risk för isolering, skador och omfattande omsorgsbehov, säger Anna Eriksson.


Fakta: Situationen i kommunerna i länet

Kommunernas egna svar om bostadssituationen för äldre.

Källa: Boverket.