Stockholm får stryk av Göteborg på grön lista

stockholm hamnar långt efter göteborg på grön lista
Göteborg utklassar Stockholm på lista över gröna städer.
Stockholm är med på listan över de grönaste storstäderna i världen, men ligger långt efter det som vanligtvis är rikets andra stad.
Göteborg ligger nämligen fyra på listan.

Stockholm hamnade på 25:e plats av 50 när resebolaget Travelbird släppte sitt Gröna städer-index.

En fjäder i hatten eftersom det är före både våra västliga och sydliga grannar – Norge och Danmarks – huvudstäder Oslo och Köpenhamn.

Men mindre glädjande då när blicken vänds mot den övre halvan av listan. På fjärde plats placerar sig Stockholms ordvitsande lillebror Göteborg.

Även Helsingfors ligger före på en tolfte plats. Bäst av alla 50 städer har Islands huvudstad Reykjavik beräknats till.

Så beräknas grön stad-index

De 50 städerna är handplockade, populära resmål från de 35 medlemsländerna i OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.

Indexet är beräknat på mängden grönområden inom stadens gränser, såsom skogsmark, naturreservat, parker och allmänna trädgårdar.

Därefter delas mängden grönområden med antalet invånare i staden, och en kvadratmetersiffra per person kommer fram.

Reykjavik har knappt 411 kvadratmeter grönområden per person, Göteborg har 314 och Stockholm har 70.

Stockholm dubbelt slaget

Indexet är även omräknat till procentandel grönområden av stadens totala yta. Även här hamnar Göteborg högre upp med 38 procent grönområden och en nionde plats. Stockholm ligger på en 19:e plats med närmare 31 procent.

Nummer ett i denna kategori är Prag med närmare 57 procent grönområden i staden.


Här kan du se hela listan: Gröna städer-index 2018