Stockholm kan få fler gröna väggar

Gröna väggar
Katarina Luhr (MP) och Daniel Helldén (MP) vid den gröna väggen vid Björns trädgård.
Växter som täcker betongväggar i både innerstan och ytterstan. Det föreslås utredas 2018.

Det är i den rödgrönrosa majoritetens budgetförslag för 2018 som en utredning om växtbeklädda väggar föreslås.

– Staden ska jobba lite mer med gröna väggar som fungerar bullerdämpande, säger miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP).

Det är främst tråkiga och kala betongväggar som ska utredas för ändamålet.

– Förutom att det är bullerdämpande så tar växterna hand om dagvattnet och ökar den biologiska mångfalden i staden. Olika Fåglar, fjärilar och andra insekter kan trivas här, säger Katarina Luhr.

Trafikborgarrådete Daniel Helldén (MP) berättar att det är bland annat tunnlar som kan bli aktuella.

– Det kan handla om både nybyggda men främst befintliga platser, till exempel tunnlar där det bullrar mycket när man kommer och går eller cyklar och en bil drar förbi, säger han.

Typexemplet: Gullmarsplan

Förutom tunnlar kan brofästen och olika betongkonstruktioner bli aktuella.

– Gullmarsplan är till exempel en sådan här betongig plats, säger Katarina Luhr.

Borgarråden vill också se att staden mäter bullernivåerna innan de gröna väggarna är på plats för att efteråt se vilken skillnad de gör.