Stockholm är inte längre värst på antibiotika

Stockholms län hämtar inte längre ut mest antibiotika per 1000 invånare enligt ny rapport.
Stockholms län hämtar inte längre ut mest antibiotika per 1000 invånare enligt ny rapport.
Stockholmarna hämtar ut alltför mycket antibiotika på apoteken. Detta trots att det minskar och att Gotland nu gått om som värsta användaren.
– Det går åt rätt håll men det går för sakta, säger Johan Bratt, chefsläkare.

Användningen av antibiotika har minskat med 2,2 procent på ett år i Stockholm.

Enligt den senaste kvartalsrapporten från landstinget har Gotland nu gått om Stockholm som det län där mest antibiotika per 1000 invånare hämtas ut på recept.

Det är första gången sedan 2013 som Stockholms län inte toppar listan. 2013 låg Skåne i topp.

För Stockholms del är det ändå långt kvar till det nationella målet om 250 uthämtade recept per 1000 invånare. I mars är siffran för Stockholm 339 uthämtade recept per 1000 invånare.

Oklart varför det skiljer sig

I listan över kommuner och stadsdelar i Stockholms län där flest hämtar ut antibiotika på recept ligger Södertälje i topp och Hägersten-Liljeholmen i botten. Södertälje med 397 uthämtade recept per 1000 invånare och Hägersten-Liljeholmen med 297.

”Det finns ingen medicinsk förklaring till skillnaderna.”

Johan Bratt, chefsläkare

Risken med högt användande av antibiotika är att bakterier blir resistenta mot den. Kuren tappar helt enkelt sin effekt.

Varför användandet i Stockholm är så högt och varför det skiljer sig mellan Stockholms olika delar finns det inga bra förklaringar på.

– Det här är väldigt svårt att spekulera om och jag vill egentligen inte göra det. Det finns ingen medicinsk förklaring till skillnaderna, säger Johan Bratt.

Vill se mer information

Johan Bratt och landstingspolitikerna Anna Starbrink (L) och Susanne Nordling (MP) är alla tre inne på samma linje om vad som borde göras.

Utbildning och information mot både vårdgivaren och patienten.

”Det här är en mirakelkur som kan tappa sin effekt. Det är ett stort och verkligt hot.”

Susanne Nordling (MP)

– Vi måste få med invånarna. Vi måste medvetandegöra att det här är en mirakelkur som kan tappa sin effekt. Det är ett stort och verkligt hot, säger Susanne Nordling (MP), oppositionsråd.

– Vi behöver också ha utbildningar i vården. Vi har en i dag som heter ”antibiotikasmart”. Men vi behöver också tydliga riktlinjer om när antibiotika ska användas och inte, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

”Vi behöver också tydliga riktlinjer om när antibiotika ska användas och inte.”

Anna Starbrink (L)

Oppositionsrådet Susanne Nordling (MP) efterlyser nu mer pengar till primärvården. Då tillförs även mer resurser för att öka kunskapen om riskerna med antibiotika, resonerar Nordling (MP).

Men vet inte läkarna om detta? Behöver de fler utbildningar?

– Jag tror det är viktigt att kontinuerligt betona risken med att alltför frikostigt skriva ut antibiotika. Jag tror att man ständigt behöver påminnas om det, säger Johan Bratt, chefsläkare.


Så mycket antibiotika använder vi

Uthämtade recept per 1000 invånare i kommuner och stadsdelar. Februari 2017.

Källa: SLL/Strama