Min lokala hjälte

Stockholm satsar på anhörigstöd

VÄSTERORT Personer som vårdar en närstående ska få stöd för att underlätta deras vardag som anhörigvårdare.

Förra veckan antog kommunfullmäktige i Stockholms stad ett program för stöd till anhöriga. Socialnämnden och äldrenämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en äldre, ger omsorg till personer med funktionsnedsättning och för individ- och familjeomsorg.

– Anhörigas stöd till sjuka och vårdbehövande närstående kan inte överskattas. Det är därför av största vikt att de själva får det stöd och den hjälp de behöver, säger Ewa Samuelsson (KD), biträdande socialborgarråd.