Stockholm Science City Foundation söker 1,5 miljoner kronor som ska användas för att skapa ett samarbete mellan hälso- och sjukvård och IT-teknik.

Tanken är att sammanföra kompetensen inom Life science i Hagastaden och kompetensen inom IT som finns i Kista Science City, enligt en ansökan som har kommit in till Tillväxtverket.