stockholm ska bli förebild för hållbarhet

Djurgården Innovationscentret NDSI ska göra Norra Djurgårdsstaden till en miljöstadsdel och får en egen verksamhetschef.

Samtidigt ska centret ingå i exploateringskontorets avdelning för stora projekt.

– Det här ger oss möjligheten att vara ett internationellt föredöme när det gäller hållbart stadsbyggande, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd i Stockholms stad.