Stockholm ska bygga mera för ­nyanlända

Ewa Larsson, MP skarpnäck
Under 2015 ska Stockholms stad ta emot – och ordna bostäder åt – 1 045 nyanlända invandrare. Men bostäder saknas.

Stadens tidigare överens­kommelse med länsstyrelsen innebar att staden endast tog emot personer som ordnar med eget boende (Ebo).

Nu ska Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS), stadens bostadssociala resurs, tillhanda­hålla lägenheter. De har i uppdrag att ordna bostad åt stockholmare som av olika skäl inte kan få en egen lägenhet. I dag bor ungefär 3 000 personer hos Hotellhem. Nu har uppdraget utökats med flykting­bostäder.

Hittills har de kunnat erbjuda lägenheter i Bjällerkransen i Västertorp där det finns 130 platser. Men i höst finns även 24 lägenheter i Blackeberg och 100 i Skärholmen. Dessa är inte öronmärkta för nyanlända utan ska även förmedlas till SHIS ­övriga målgrupper.

– Vi ska använda de 26 anläggningar vi har och försöka fördela flyktingarna över staden. Men det kommer att behövas fler bostäder, det är inget snack om saken, säger Fredrik Jurdell, vd för Hotellhem.

Ewa Larsson (MP), vikarierande socialborgarråd, berättar att hon känner till att personer skriver sig på lägenheter där de inte bor. Hon menar att fler bostäder ska lösa problemet.

– Därför bygger vi fler bostäder, även till nyanlända flyktingar. Det finns en rad olika byggare som väntar på möjligheter att få tillgång till den mark som finns kvar i Stockholm att bygga på.

Det kommer att behövas fler bo­städer, det är inget snack om ­saken.

Fakta

Nyanlända måste ha en adress

Erik Ullenhag (FP) drev igenom etableringsreformen 2010.

Tanken med den är att det ska ta två år från uppehållstillstånd till jobb.

För att nyanlända ska få ta del av etableringspaketet hos Arbetsförmedlingen krävs en bostad och adress utanför Migrationsverkets anläggningsboenden.

Om man deltar i en etablerings­plan på heltid får man 308 kronor per dag, fem dagar i veckan.

Källa: Försäkringskassan

Ewa Larsson (MP).