Stockholm söker inte OS 2026

Inget vinter-OS i Stockholm 2026.
Inget vinter-OS i Stockholm 2026.
Karin Wanngård, finansborgarråd (S).
Karin Wanngård, finansborgarråd (S).
Stockholms stad struntar i att söka OS 2026. Politikerna tycker att osäkerheten kring vilka regler som gäller för arrangemanget är för stor.

Den internationella olympiska kommitténs nya regelverk Agenda 2020 har försenats. Det skulle ha varit klart i augusti 2016 men blir klart tidigast i november i år.

Osäkerheten kring vad som gäller är skälet till att socialdemokraterna i Stockholms stad nu meddelar att Stockholm inte längre är intresserat av att arrangera vinter-OS 2026.

”Tiden blir för kort”

I ett pressmeddelande skriver man att ”tiden blir för kort för att få fram tillräckliga analyser för de frågeställningar som flera aktörer ställt. Utan dessa analyser är det politiska stödet för ett OS alltför svagt.”

Ville ha OS

Finansborgarrådet Karin Wanngård (S) hade gärna sett ett OS i Stockholm.

– Vi Socialdemokrater har hela tiden tyckt att ett OS är viktigt för Stockholms tillväxt och utveckling. Vi tror att ett OS med den uppmärksamhet som arrangemanget ger till staden och med de stimulanser det ger till Stockholms ekonomi är en viktig stimulans för ekonomi och sysselsättning. Vi tror också att Stockholm skulle kunna sätta en ny standard för hållbarhet. Tyvärr är vi ensamma om att tydligt ha tagit ställning för ett OS i detta läge, säger hon i pressmeddelandet.

Kan söka OS 2030

I stället kommer Stockholm stad att överväga om man ska söka OS längre fram.

– När vi kan se hur det nya regelverket Agenda 2020 tillämpas i praktiken kommer vi att göra en bedömning om staden ska ansöka om OS 2030. Den utredning som nu gjorts kommer slutföras, avrapporteras i kommunstyrelsen och har gett oss goda kunskaper som vi behöver. Vår ambition är att fortsätta genomföra ökade investeringar i idrott som har ett stort värde för Stockholmarna. Dessa kan komma bli en del av en framtida OS-ansökan, säger Karin Wanngård.