ANNONS

Fler unga rånas i Stockholm – i Nacka sker rån på spridda platser

rån
2018 skedde 36 rån i Nacka mot personer under 18 år.
Tre gånger så många unga rånas i dag, jämfört med för fyra år sedan.
Varje dag begås i snitt tre ungdomsrån i Stockholm.
Rånutsatta i Nacka kan få hjälp hos kommunen.
ANNONS

Från januari till september 2015 rånades 284 unga i Stockholm under 18 år. I år är siffran för samma period 845 – en tredubbel ökning.

De som begår rånen är så hänsynslösa

Pia Sjunnegård Dahlbom, polisen

Det visar siffror från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Det innebär i snitt att tre unga personer rånas varje dag i Stockholms län.

Unga Nackabor som rånats kan få stöd

I slutet av 2017 drabbades centrala Nacka av en kraftig rånvåg mot unga. Polisinsatser ledde till fällande domar.

Fem döms för vinterns rånvåg mot unga

Dock förkommer fortfarande rån. Förra året skedde 36 rån mot offer under 18 år i Nacka enligt Brottsförebyggande rådet, Brå. I 6 av dessa fall hotades offren med skjutvapen. Men det behöver inte alltid röra sig om riktiga vapen.

– Vi stöter på att man hotat med soft airguns. Det är svårt att se skillnad i stundens hetta, säger Sofie Ordell, kommunpolis i Nacka.

ANNONS

Nackapolisen: ”Nu är rånen mer utspridda i kommunen”

För att motverka rån patrullerar polis platser som är extra utsatta, som kring centrum och i närheten av gymnasieskolor, där många unga rör sig.

– Vi har en ökad närvaro på platser där vi sett saker hända. Men tittar man på hur det är nu är rånen mer utspridda i kommunen, säger Sofie Ordell.

Unga som blivit utsatta för rån kan få stöd från polisens brottsofferstödjande verksamhet. Även på Nacka kommun finns stödverksamhet, speciellt för unga brottsoffer. 

Unga rånar unga

Typiskt för när unga rånas är att även förövarna är unga, ofta mellan 15 och 17 år. Det säger Pia Sjunnegård Dahlbom, biträdande regionpolischef i Stockholm.

– Rånen begås ofta av ett stort antal gärningsmän mot en eller två ungdomar, säger Pia Sjunnegård Dahlbom.

Råheten är extra bekymmersam enligt polisen.

– Det är väldigt allvarligt, att de som begår rånen är så hänsynslösa, att unga personer blir kränkta och rädda. De som utsätts blir fruktansvärt rädda, säger Pia Sjunnegård Dahlbom.

Personrån i Stockholms län

Antal anmälda personrån i Stockholms län, januari–september 2019 respektive 2015

Källa: Brottsförebyggande rådet

Kan bero på färre butiksrån

Att personrånen mot unga skjutit i höjden de senaste åren kan delvis förklaras av minskad kontanthantering i butikerna, tror Pia Sjunnegård Dahlbom.

– Butiksrånen har halverats, då hittar man andra sätt, man behöver pengar och kontanter, man rånar unga pojkar och flickor på jackor, mobiler eller bankkort.

Kan polisen stoppa personrånen mot unga?

– Det är svårt att säga, givetvis vill vi det, det handlar om hot, människor blir kränkta.

Pia Sjunnegård Dahlbom säger att lösningen handlar om lokalt polisarbete. Polisen behöver även vittnen till de här brotten.

– På sociala medier går vi ut och säger till vuxna att iaktta unga i grupp som uppträder avvikande, då kan man ring polisen, inte ingripa själv. Man kan fotografera eller filma på långt avstånd.