Stockholm står utan klottersanering

Klotter
Stockholm saknar klottersanerare tills ny upphandling är klar.
Både trafikkontoret och saneringsbolaget Aremo har nu hävt avtalet om klottersanering i Stockholm. Sedan förra onsdagen saneras inget. Nu ska det göras en snabb direktupphandling.

Mitt i har tidigare berättat att anmält klotter i Stockholm och i synnerhet på Södermalm ökat kraftigt och att trafikkontoret därför beslutat att inte ge saneringsbolaget Aremo förlängt kontrakt.

Avtalet hävt

Nuvarande avtal skulle sträcka sig fram till sista mars nästa år. Men nu har både Aremo och trafikkontoret hävt avtalet, vilket lämnat Stockholm utan klottersanering, skriver DN.

Entreprenören och politikerna i stadshuset har varit oense om hur avtalet ska tolkas – framförallt hur 24-timmarsregeln ska fungera. Daniel Helldén (MP) har tidigare sagt till Mitt i att Aremo har brutit mot avtalet.

– Att vi hävde kontraktet har absolut ingenting att göra med att vi inte får förlängt kontrakt. Vi har varit oense med trafikkontoret sedan avtalet började gälla om hur det ska tolkas, säger Urban Kemna, vd Aremo till Mitt i.

Oense sedan starten

Han berättar att de har fört juridiska förhandlingar sedan avtalsstarten med trafikkontoret.

– Vi opponerade oss redan från början, eftersom det fanns brister i avtalet och vi var oense om vad beställaren kan begära av oss, säger han och fortsätter.

– Vi har förlorat 10 miljoner på det här avtalet. Det gick helt enkelt inte längre.

2016 slöts avtalet med Aremo, efter att de vunnit upphandlingen med väsentligt lägre priser per åtgärdat klotter jämfört med tidigare. Enligt Daniel Helldén (MP) har trafikkontoret upplevt ”inkörningssvårigheter” med entreprenören och att arbete som tidigare entreprenör har utfört har inte genomförts fullt ut under den här perioden.

Efter att Aremo hävt kontraktet har trafikkontoret också gjort det, på grund av entreprenörens arbetsvägran.

– Vi har tidigare sagt att kontraktet inte ska förlängas och började förbereda en ny upphandling. Men nu häver de avtalet mitt under kontraktstiden. Nu befinner vi oss i tvist med företaget, säger Daniel Helldén (MP).

Genomför blixtupphandling

Nu ska en snabb direktupphandling genomföras. Eftersom upphandlingen bedöms vara värd cirka 13,5 miljoner kronor är den alldeles för stor för att göras genom direktupphandling och bör läggas ut på offentlig upphandling. Något som kan ta flera månader.


LÄS MER: Ingen förlängning för klottersanerare


Därför behöver trafikkontoret tillstånd från politiskt håll för att genomföra en direktupphandling. Trafiknämnden beslutade under torsdagseftermiddagen att trafikkontoret får lov att göra en direktupphandling.

– Det handlar om dagar när ett nytt avtal kan vara på plats. Det är viktigt att Stockholms stad fortsätter att upprätthålla 24-timmarsgarantin att sanera klotter, säger Daniel Helldén (MP).

Blixtupphandlingen kommer att avse ett kontrakt som sträcker sig fram till 31:a mars nästa år, då den offentliga upphandlingen som påbörjats ska vara klar.

Tvisten mellan entreprenören och staden fortsätter att hanteras i särskild juridisk ordning, skriver miljöpartiet i ett pressmeddelande.


LÄS MER: Klottersaneringen fungerar inte på Södermalm