Stockholm enda storstaden där dödliga våldet minskat

Arkivbild. En brottsplats i Stockholm där mord begåtts.
Arkivbild. En brottsplats i Stockholm där mord begåtts.
Totalt 28 personer mördades, dräptes eller misshandlades till döds under 2018 i Stockholmsregionen, visar statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå.
Det är en kraftig minskning från 2017 då 50 personer miste livet i dödligt våld.

Varje år kommer Brottsförebyggande rådet, Brå, med en rapport om antalet personer som dödats genom våld. Det handlar om mord, dråp, barnadråp, vållande till annans död och terroristbrott.

Årets rapport visar att 28 personer i Stockholmsområdet dog av dödligt våld förra året. Det var nära en halvering från året innan – 2017 – då 50 personer dog.

Störst förändring i Stockholm

I landet som helhet dog totalt 108 personer av dödligt våld. Majoriteten av fallen (70 procent) inträffade i polisens storstadsregioner Stockholm, Väst och Syd.

Stockholm är den enda av storstadsregionerna där antal dödsfall minskar. Både i Väst och Syd råkade fler personer ut för dödligt våld i fjol jämfört med tidigare år.


Så många personer i Stockholmsregionen har dödats av våld

Källa: Brå


Färre dödsskjutningar

Av de 28 personerna i Stockholmsområdet var det elva som sköts till döds, enligt rapporten. Det är åtta färre än året innan och en trendbrytning i statistiken.

Sedan 2011 då Brå började redovisa just dödligt våld med skjutvapen har det ökat nästan varje år i storstäderna.

Även här är det – av storstadsregionerna – bara i Stockholm som det dödlig skjutvåldet minskar.

Manliga och kvinnliga dödsoffer

Av de 108 dödsoffren i hela landet förra året var  33 kvinnor och 75 män. Av dödsskjutningarna – 43 i hela landet – var det bara ett fall där offret var en kvinna.

Fakta

Dödligt våld enligt Brå

Med dödligt våld avses fullbordade mord, dråp, barnadråp och misshandel med dödlig utgång. Fall som av rättsväsendet bedömts som nödvärn undantas.

Statistiken tas fram för att komplettera anmälningsstatistiken, där uppgifterna om dödligt våld är överskattade på grund av att de även inkluderar polisanmälda händelser som efter utredning visar sig vara annat än brott, exempelvis självmord, olycka med mera.

Endast fall där gärningen har begåtts i Sverige och har anmälts till polisen eller annan brottsutredande myndighet ingår i statistiken.

Källa: Brå