Stockholm tar in flest studenter

FRESCATI Antalet antagna studenter till Stockholms universitet ökar. 29 875 får chansen att studera på SU i höst. Det är en ökning med 13 procent jämfört med föregående höst.

Det stod klart förra veckan när landets blivande studenter fick besked om det andra urvalet till höstterminen. Efter Stockholm som hade flest antagna, följer Uppsala, Umeå och Göteborg.

De populäraste utbildningarna på SU är juristprogrammet, med över 2 000 reserver, samt psykologprogrammet och kandidatprogrammet i företagsekonomi, med över 1 000 reserver vardera.