Stockholm Triathlon har börjat – så påverkas i trafiken

Stockholm Triatlon. Trafik.
Delar av centrala Stockholm stängs av för trafik under helgen.
Delar av centrala Stockholm har stängts av för trafik - för i dag genomförs Stockholm Triathlon. Här ser du vilka vägar du ska undvika.

Idag simmar tusentals triathleter i Riddarfjärden, cyklar längs med Norr Mälarstrand, över Västerbron och Söder Mälarstrand och springer mot city, över Norrbro och förbi slottet. Det gör att trafiken i de centrala delarna av Stockholm påverkas.

Undvik Norrmälarstrand

Redan under lördagen spärrades start- och växlingsområdet på Norrmälarstrand från Kungsholmstorg till Ragnar Östbergs plan av. Idag, söndag, begränsas framkomligheten ytterligare.

Stockholm Triathlon

Här är vägarna som stängs av

Norr Mälarstrand

Från Ragnar Östbergs plan till Kungsholmstorg kommer gatan vara avstängd från lördag morgon kl 9:00 till söndag kl 22:00.

Gjörwellsgatan

Avstängd söndag mellan kl 07:15-15:30.

Västerbron

Är öppen för trafik i båda riktningar, dock begränsade körfält vilket kan innebära risk för köbildning. Cykel och gångfältet syd-nordlig riktning över bron kommer vara avstängt.

Söder Mälarstrand, Pålslundabacken

Avstängt söndag mellan kl 07:15-15:30.

Stadshusbron

Är öppen för biltrafik men kommer att vara väldigt begränsad för både gång- och cykeltrafikanter.

Tegelbacken

Delar av tegelbacken kommer att vara avspärrat men framkomligheten för gående och cyklister kommer vara god.

Vasabron

Passagen under Vasabron mot Strömgatan kommer vara helt avstängd.

Strömgatan

Mellan Fredsgatan och Drottninggatan är avstängd för all trafik.

Norrbro

Avstängd för trafik söndag 08:00-15:45.

Slottskajen

Körfältet i västgående riktning avstängt för biltrafik från Skeppsbron till Mynttorget söndag 08:00-15:45.

Källa: trafiken.nu

Stockholm Triathlon. Trafik. Karta.

Så påverkas trafiken av cyklingen. Foto: Stockholm Triathlon.

Stockholm Triathlon. Trafik. Karta.

Så påverkas trafiken av löpningen. Foto: Stockholm Triathlon.