Stockholm Vatten backar: Ingen biogasanläggning i Högdalen

Det blir ingen rötnings- och biogasanläggning i Högdalen.
Det blir ingen rötnings- och biogasanläggning i Högdalen.
De som oroat sig för framtida bajsdoft över Hökarängen och Högdalen kan andas ut. Stockholm Vatten har beslutat att stryka biogas- och rötningsdelen från sin planerade anläggning i Högdalen.

Nyheten dök upp som en liten passus i en text på Stockholm Vattens hemsida: ”Rötnings- och biogasanläggningen, som skapat oro när det gäller lukt, är struken från förslaget”. Stockholm Vattens projektledare Anna Folkesson bekräftar nyheten.

– Anläggningen i Högdalen blir bara en station för mottagning, sortering och omlastning av hushållsavfall, säger hon.

Vad är det som har gjort att ni backar?

– Det är en analys som har pågått under hela året och som handlar om vad som är den bästa helhetslösningen för Stockholms stad. Som läget är idag ser vi inte att det är miljömässigt eller ekonomiskt lönsamt att bygga den typen av anläggning här.

Anläggningar för rötning – den process som används för att framställa biogödsel och biogas – finns bland annat i Gladö Kvarn och i Uppsala. Det är dit hushållsavfallet kommer att fraktas, efter att ha sorterats och lastats om till större lastbilar i Högdalen.

Men inte heller trafikmängden kommer att innebära någon större lokal påverkan i området runt Hökarängen och Högdalen, enligt Anna Folkesson.

– Vi räknar med en ökning på 53 tunga lastbilstransporter per dag. Det kan jämföras med att det totalt kör 25 000 bilar varje dag på Örbyleden och 17 000 på Magelungsvägen, säger hon.

Stockholm Vattens helomvändning kom med bara två dagar kvar av samrådet om planerna. Synpunkter från närboende har handlat om just transporter och lukt.

En av dem som slagits hårdast är Robin Travis som bor på Budbärarvägen i Hökarängen.

– Det här är en stor seger för alla oss som inte ville ha den här anläggningen, säger han.

Beslutet tas formellt på Stockholm Vattens styrelsemöte i nästa vecka.

Läs mer om den lokala glädjen över beskedet: http://mitti.se/robin-glads-slipper-bo-i-mokarangen/?tag=farstaskondal

Fakta

Detta har hänt

Enligt ett samrådsförslag från Stockholm Vatten skulle en ny anläggning byggas i Högdalen, för sortering av matavfall och framställning av biogas.

Biogas (drivmedel för bussar) och även biogödsel till jordbruket, framställs genom så kallad rötning.

Vid rötning frigörs illaluktande metangas, vilket har fått många närboende att vilja stoppa anläggningen.

Med bara två dagar kvar av samrådet avslöjade Stockholm Vatten att biogasdelen slopas och att anläggningen i Högdalen endast ska stå för mottagning, sortering och omlastning av avfall.

Källa: Stockholm vatten