ANNONS

Stockholmare är minst säkra

Salem var den säkraste kommunen i länet förra året.

Minst säkert var det i Stockholm.
ANNONS

Sveriges kommuner och landsting (SKL), har undersökt hur säkert det är att leva i landets alla kommuner.

Enligt SKL kan en säker kommun beskrivas som en kommun där det sker få olyckor, där få brott begås, där kriser hanteras på ett bra sätt för att minimera störningar och där medborgare och politiker har ett säkerhetsmedvetande som i så stor utsträckning som möjligt grundar sig på faktiska förhållanden.

– Det är skillnad på trygghet och säkerhet. Man kan känna sig trygg även om man är i en osäker miljö. Vi har mätt den faktiska säkerheten, säger Marcus Cato på SKL.

SKL har ett övergripande syfte med jämförelserna.

– Rent generellt är tanken att lyfta fram goda exempel. Kommunerna kan hitta andra kommuner som har likartade förhållanden och om man då ser att någon annan har en smartare lösning på något så kan man lära sig av dem, ­säger han.

Undersökningen visar allt från brandkårens utryckningstider till sjukhusdygn.

För att kunna jämföra på ett rättvist sätt mellan olika kommuner har man räknat allt per tusen invånare.

När det gäller bränder hade Salem det bästa resultatet med 0,15 bränder per tusen invånare under året.

I Salem gläds kommunledningen.

ANNONS

– Vi har fått det bekräftat igen. Året innan var vi Sveriges tryggaste kommun och vi har satt upp skyltar vid motorvägen om detta, säger Lennart Kalderén (M), kommunstyrelsens ordförande.

Sveriges säkraste kommun är Håbo i Uppsala län.

Fakta

Säkerhet

De tre säkraste kommunerna i länet är Salem, Vaxholm och Danderyd.

De minst säkra kommunerna är Haninge, Sundbyberg och Stockholm.

Källa: Skl