Stockholmare ökar sitt bilåkande – kör mer än andra storstadsbor

E4 mot centrala Stockholm.
Essingleden – en av Sveriges mest trafikerade sträckor.
Bilåkningen ökar i Stockholm, visar stadens nya miljörapport. Även antalet bilar och lastbilar blir fler.
En ökad befolkning pekas ut som den största orsaken.

Både bilåkandet och antalet registrerade fordon ökar i Stockholm, och stockholmarna kör mer än andra storstadsbor i Malmö och Göteborg.

Det framgår av stadens nya miljörapport.

Fram till 2014 minskade biltrafiken, men sedan dess har en uppåtgående trend synts. Bilresenärerna ökar också betydligt mer än resenärerna inom SL om man ser till hela regioncentrumsnittet – det vill säga till yttre gränserna för Stockholm, Solna och Sundbybergs kommuner.

E-handeln ökar på lastbilstrafiken

Orsaken till att fler kör bil i Stockholm beror främst på att vi blir fler invånare.

Men det är inte bara personbilarna som blir fler.

Det är också fler lastbilar ute på vägarna, såväl tunga som lätta. Internethandeln med fler paketleveranser pekas ut som en orsak till ökningen av de lätta lastbilarna.

Men trafiken ökar inte överallt – innerstan går emot trenden. Här går bilåkandet tvärtom ner och resandet inom SL upp.