ANNONS

Stockholmare positiva till att dela med sig till småkommuner

Stadshuset pengar budget collage
En majoritet av stockholmarna säger ja till att en del av deras skattepengar slussas vidare till kommuner med sämre ekonomi.
En majoritet av stockholmarna gillar att en del av deras skattepengar slussas vidare till småkommuner med sämre ekonomiskt utgångsläge.
Samtidigt ställer stockholmarna motkrav, de så kallade Robin Hood-pengarna måste gå till rätt saker.
ANNONS

En ny Demoskop-undersökning som beställts av Stockholms handelskammare visar att en majoritet stockholmarna är positiva till utjämningssystemet, att kompensera kommuner med sämre ekonomiskt utgångsläge, populärt kallat Robin Hood-skatt.

Stockholmarna är mest positiva till att ge kommunalt utjämningsstöd till mindre kommuner. 68 procent svarar att det är relevant att ge skattepengar till kommuner med max 50 000 invånare.

En tredjedel, 32 procent, tycker att skattepengar även kan gå till medelstora kommuner, som har mellan 50 000 och 200 000 invånare, medan en minoritet, 14 procent, tycker att pengar ska betalas ut till stora kommuner, med 200 000 invånare eller fler.

Vad ska pengarna gå till?

Skattepengarna som slussas ut i landet får dock inte användas till vad som helst. 82 procent av stockholmarna tycker att pengarna ska gå till att upprätthålla personaltätheten i äldreomsorgen, 78 procent till att upprätthålla kollektivtrafiken i glesbygden.

Att täcka mindre kommuners ekonomiska underskott eller att stärka kommuners varumärke tycker endast en mindre andel av stockholmarna, 11 respektive 14 procent.

Samtidigt tycker en majoritet av huvudstadens invånare att det ska ställas motkrav på kommuner som får Robin Hood-pengar. Kommunen måste hålla sin ekonomi i balans och pengarna måste öronmärkas till kärnverksamhet som skola och omsorg.