Stockholmarna har bättre koll på New York än Nacka

New York / Nacka.
Drygt en av fyra stockholmare tycker sig ha bättre koll på New York än grannkommunen Nacka.
Få Stockholmare har koll på Nacka. Desto fler känner bättre till New York.
Det visar rapporten som Mäklarhuset tagit fram.

Storstadsbor har generellt sämre koll på sin egen stad än andra internationella städer.

Drygt en av fyra stockholmare tycker sig ha bättre koll på New York än grannkommunen Nacka.

Det visar Mäklarhusets senaste rapport om läget på bostadsmarknaden just nu.

Den stadsdel i staden som stockholmarna har bäst koll på är södermalm.

Bättre koll på New York än Nacka.

Kartan visar vilka stadsdelar som stockholmarna upplever att de känner till väl. Foto: Mäklarhuset

Hamnat i en lägesbubbla

Anledningen till Stockholmarns något låga kännedom om sin egen stad förklaras i rapporten vara att storstäderna i regel består av flera små bostadsmarknader snarare än en stor.

Det gör att fler flyttar inom sitt eget område än utanför och därför får sämre koll på andra stadsdelar eller närliggande kommuner.

– Att bryta lägesbubblan är en del i att få till en mer välfungerande bostadsmarknad. Här kommer vi arbeta aktivt med att inspirera människor att upptäcka nya bostäder och områden, säger Mäklarhusets vd Erik Wikander i ett pressmeddelande.

Stockholmarna sticker ut

Trots det sticker stockholmarna ut.

I jämförelse med andra svenska storstäder kan man här uppe tänka sig att överväga fler områden att bo i när man ska flytta till en ny bostad.

Drygt en av fem uppger att de kan tänka sig att kolla bostad i upp till sju olika områden.

Samtidigt visar rapporten att  bara två av fem flyttade längre än två mil i samband med sin senaste flytt.