Stockholmarna: ”Gatorna ska användas till kollektivtrafik”

Cyklar och bussar framför bilar, tycker stockholmarna.
Cyklar och bussar framför bilar, tycker stockholmarna.
Kollektivtrafik, cyklar och gångtrafikanter är viktigare än bilar och parkeringsplatser.

Så skulle Stockholms gator se ut om stockholmarna själva fick välja.

Det är viktigare med plats för kollektivtrafik än plats för bilar och p-platser. Det tycker stockholmarna enligt en ny opinionsundersökning som Miljöpartiet beställt av företaget Novus.

Frågan som ställdes var ”Hur tycker du att våra gemensamma gator i Stockholm främst ska användas?”.

En rad alternativ fanns och de svarande fick kryssa i tre stycken.

Överlägset populärast blev ”kollektivtrafiken” som kryssades av hela 71 procent. Sedan valde Stockholmarna både ”gång”, ”cykel” och ”uteservering och folkliv” före ”biltrafik” som bara valdes av 31 procent av stockholmarna.

Ännu färre vill att gatorna främst ska användas till parkeringsplatser. Det svarade bara 8 procent av de tillfrågade.

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) är inte överraskad över resultatet.

– Det är ganska tydligt att stockholmarna är med oss när det gäller att prioritera gång- cykel- och kollektivtrafik före bilarna och vårt arbete med ett levande Stockholm med fler sommargågator och popup-parker.

– Vi kommer alltid att ha bilar och parkeringsplatser i stan. Frågan är i vilken mängd och hur vi prioriterar. Stockholmarna vill se den här förändringen, säger Daniel Helldén.

Fakta

Så gjordes undersökningen

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Miljöpartiet i Stockholms stad.

Målgruppen var boende i Stockholms kommun mellan 18 och 70 år.

1026 intervjuer genomfördes med hjälp av Novus riksrepresentativa Sverigepanel mellan 7 och 15 mars.