Stockholmarna gillar rut och rot

Stockholm Av de 16,8 miljarder som Skatteverket betalade ut i rut- och rotavdrag 2012 fick stockholmarna mer än en fjärdedel – över 4,2 miljarder.

Nästan 69 000 invånareköpte tjänster som kunde dras av via rutavdraget. Samma siffra för rotavdraget var ungefär 82 500.

– Den enkla förklaringen är att det finns fler köpstarka människor i Stockholm än i andra städer, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.