Min lokala hjälte

Stockholmarna halverade rot-avdragen

Det gjordes färre avdrag förra året.
Det gjordes färre avdrag förra året.
Förra året gjorde Stockholmarna rot- och rutavdrag på totalt sett fyra miljarder kronor. En minskning med över två miljarder jämfört med året innan.

I Stockholms län gjordes det under 2016 rot-avdrag för 2,7 miljarder kronor. En närapå halvering sett till året innan då man gjorde avdrag för över fem miljarder kronor, och så här ser det ut i hela riket.

– En orsak till minskade utbetalningar för rotarbeten är att reglerna har ändrats. År 2016 fick man skattereduktion med 30 procent av arbetskostnaden för rotarbeten istället för som tidigare 50 procent, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

För rut-avdragen låg däremot skattereduktionen under fjolåret på samma nivå men totalsumman för avdragen i Stockholms län minskade med 50 miljoner kronor. Totalt gjordes avdrag på cirka 1,3 miljarder i länet.

Fakta

Det här gäller för rot- och rutavdrag

  • För rotarbeten är skattereduktionen 30 procent av arbetskostnaden.  Maxbeloppet, den totala skattereduktionen, är 50 000 kronor per person och år.
  • För rutarbeten är skattereduktionen 50 procent av arbetskostnaden. Maxbeloppet, den totala skattereduktionen, är 25 000 kronor per person. För den som fyllt 65 vid årets ingång gäller att maxbeloppet är 50 000 kronor.
  • För rot- och rutarbeten sammantaget är skattereduktionen per person och år maximerad till 50 000 kronor.
  • Sedan den 1 augusti 2016 gäller rutavdrag även för installation, reparation och underhåll av datorer och annan it-utrustning som utförs i bostaden och för arbetskostnad för flytt mellan bostäder. Från och med 1 januari i år har rutavdraget utvidgats till att även omfatta arbetskostnad för reparation och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden.
Källa: Skatteverket