Vill ha högre miljökrav – på sig själva

Miljökrav
Majoriteten av de som tillfrågades ville att staden skulle ställa högre miljökrav på dem.
Majoriteten av invånarna i Stockholm vill att staden ställer högre krav - på dem själva. Det visar resultatet från den senaste miljöenkäten.

Vart tredje år kartlägger miljö- och hälsoskyddsförvaltningen stockholmarnas miljövanor och hur de upplever miljön i sin stadsdel. Nu har de senaste svaren kommit.

70 procent av de 2 327  som har svarat på enkäten tycker att miljön i Stockholm är bra eller mycket bra. Men det finns också aspekter som invånarna är mindre nöjda med.

Konsumtion och sopor oroar mest

– Vi ser att vi har flera stora orosmoment. Ohållbar konsumtion och ökade avfallsmängder har gått upp i topp, säger miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP).

Därefter hamnar utsläpp av gifter och föroreningar av olika slag. I tidigare enkäter var det fler som tyckte att just utsläppen var värst.

Katarina Luhr tror att anledningen till att konsumtion och sopor toppar oroslistan kan bero på att det är något som stockholmarna själva kan påverka.

– Klimatförändringar och utsläpp är ingenting som man ser lika tydligt i sin egen vardag. Men konsumtion och avfallshantering är något som hänger lite på en själv och där måste vi hjälpas åt så att vi politiker fixar system för att detta ska fungera bättre, säger hon.

Och många av de tillfrågade är redo att förändra sina vanor. Majoriteten tycker att Stockholms stad bör ställa högre krav på medborgarna att agera och leva miljövänligt.

– Till exempel så tittar vi just nu på möjligheten för obligatorisk matavfallshantering. Men vi ser att man måste börja med stora informationskampanjer i så fall, för att invånarna ska förstå varför det är viktigt, säger Katarina Luhr.