Stockholmarna har högst pensioner i landet

Att allmänna pensionen sjunkit sedan 2005 är förklaringen till den nedåtgående trenden, säger fackförbundet Forena.
Att allmänna pensionen sjunkit sedan 2005 är förklaringen till den nedåtgående trenden, säger fackförbundet Forena.
Stockholmarnas pensioner ligger i topp, trots att de sjunker i nästan hela landet – och näst mest just i Stockholms län.

Med en genomsnittlig total pension på 22 670 kronor i månaden ligger Stockholmarna högst i landet, trots att länet är det där pensionerna sjunkit näst mest i Sverige under de senaste åren. Pensionerna sjunker på de flesta håll i Sverige.

För att vända trenden behövs bland annat höjd pensionsavgift, menar fackförbundet Forena som beställt undersökningen av SCB.

Sjunkande trend i hela landet

– Mellan årskull 1943 och 1950 i Stockholms län har den totala pensionen sjunkit med hela 5 procentenheter. Det är en oroande utveckling som tyder på ett underfinansierat pensionssystem, säger Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef på fackförbundet Forena i ett pressmeddelande.

De har jämfört pensionsnivån för årskullarna 1943 och 1950, och ser att pensionen sjunkit i hela Sverige – utom i Blekinge. Störst fall i Norrbotten med 6 procentenheter, och sen Stockholm och Västerbotten med 5 procentenheter.

Vill att pensionsavgiften höjs

De härleder orsaken till att den allmänna pensionen sjunkit sedan år 2005.

– Den kommer fortsätta sjunka om inget görs. För att vända utvecklingen behöver pensionsavgiftens höjas i kombination med att vi arbetar längre, säger Håkan Svärdman i ett pressmeddelande.

Kartläggningen baseras på en särskild registerbearbetning gjord 2019 av Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Forena.

Statistiken nedan visar total pension av slutlön för årskull födda 1950 i respektive län och region, samtliga. Sifforna som redovisas är bruttopensionen.


Så stor är pensionen

Källa: SCB, Forena.