ANNONS

Stockholmarna blir allt fetare – varannan man är överviktig

Övervikt. Stockholm.
Trots att varannan stockholmare är överviktig det ändå färre än i resten av landet. Personerna på bilden har ingenting med nyheten att göra.
Nästan hälften av alla stockholmare är bär på extrakilon.
Och männen är tjockare än kvinnorna.
ANNONS

En latte i farten, en Snickers som läggs på bandet i slutet av handlingen och ett stopp på burgarstället efter jobbet när energin saknas för att ställa sig i köket och laga middag. 

Stockholm är fullt av frestelser som gör det svårt att äta hälsosamt. Det märks på statistiken – nästan varannan, 45 procent, stockholmare i länet är överviktig.

– Jag tror inte att det är svårare att hålla vikten i Stockholm än någon annanstans i landet. Mat finns i överflöd och man rör på sig alldeles för lite, både på landet och i stan, säger Anna-Karin Lindroos som är nutritionist på Livsmedelsverket.


Så feta är stockholmarna

Diagrammen visar andelen överviktiga män och kvinnor i Stockholms län. Resultatet är räknat på BMI.

Loading...

Loading…

Källa: Folkhälsorapporten, Region Stockholm

ANNONS

Männen är fetast

Fetast av stockholmarna är männen. Mer än varannan man i länet är överviktig och drygt en av tio har fetma. Kvinnorna är något lättare än männen. Nästan var femte kvinna är överviktig.

– Jag skulle gissa att kvinnor är mer hälsomedvetna än män och kanske tänker mer på vad de lägger eller inte lägger på tallriken, säger Anna-Karin Lindroos.

Ålder och utbildning spelar in

Bortsett från kön verkar även utbildningsnivå vara en bakomliggande faktor i vem som blir överviktig och inte. Enligt Region Stockholm, som tagit fram statstiken för övervikten i länet, tenderar stockholmare utan högskoleutbildning att väga tyngre än dem med.

Både övervikt och fetma är dessutom vanligare bland stockholmare i åldern 45 år och uppåt. Just fetma är vanligast i åldrarna 45-64 år. 

Fakta

Så defineras övervikt

Övervikt: BMI mellan 25 och 30.

Fetma: BMI över 30

*Kroppsmasseindex (BMI) är ett mått på förhållandet mellan en persons vikt och längd och används för att definiera övervikt och fetma. 

 

Källa: Region Stockholm

Lättare än Svensson

Att övervikten och fetman ökar i länet har i huvudsak att göra med att vi i dag är mer stillasittande än tidigare men ändå äter som om vi levde ett aktivt liv, tror Region Stockholm.

Sedan 2002 har kurvan för övervikt varit relativt stabil i länet medan antalet kvinnor och män med fetma i stället ökat. Trots det väger stockholmarna något mindre i snitt än i resten av landet. I Sverige i stort är 53 procent överviktiga.

ANNONS