Stockholms bostadskö rekordlång

Bostadskön i Stockholm har aldrig varit längre. Över en halv miljon står nu i kön.

Färsk statistik från Bostadsförmedlingen visar att 2015 innebar en ökning med nio procent jämfört med året dessförinnan.

– Kön ökar relativt konstant över tid. Inte så konstigt med tanke på att befolkningen ju också ökar hela tiden, om än inte riktigt med samma takt, säger Marika Nordström, marknadschef på Bostadsförmedlingen.

Men det är inte bara kön som växer, samma gäller antalet förmedlade lägenheter. För även där slogs alla tiders rekord. En ökning med 14 procent innebar att det under fjolårets förmedlades 12 384 lägenheter.

En stor del av ökningen beror, enligt Bostadsförmedlingen, på en kraftig uppgång för nyproducerade lägenheter, där ökningen jämfört med 2014 är hela 72 procent.