ANNONS

Stockholms central hotas av översvämning

Många platser kan svämmas över vid höga flöden.
Många platser kan svämmas över vid höga flöden.
2 997 hus och 850 vägar och järnvägar runt om i Stockholms svämmas över. Samtidigt strömmar vattnet in över 41 kulturarv, 13 skolor och ett sjukhus.

Det låter som en katastroffilm men är ett fullt möjligt scenario, enligt en ny riskhanteringsplan från länsstyrelsen.
ANNONS

Det är inte frågan om, utan när. En dag kommer Mälaren att svämma­ över rejält. Därför har läns­styrelsen i Stockholm de senaste sex åren kartlagt översvämningsriskerna från tre stora vattendrag i området: Mälaren, Oxundaån och Tyresån.

Och resultatet är skrämmande. Vid det värsta tänkbara scenariot­ skulle nästan 3 000 byggnader i länet svämmas över. En lång rad samhällsfunktioner som vägar och järnvägar skulle också sluta fungera, enligt rapporten.

– Det här pekar ut vilka objekt och områden som är översvämningshotade. Nästa fråga är om det behövs åtgärder och vilka åt gärder som är passande. Exempelvis så kanske en väg kan få översvämmas om det finns alternativa vägar och goda förbifartsmöjligheter. En annan väg kan ha högre prioritet, säger Daniel Åkesson på länsstyrelsens enhet för samhällsskydd och beredskap.

Problemen uppstår mest sannolikt efter en snörik vinter som följs av plötslig värme, gärna i kombination med kraftiga regn.

Den värsta tänkbara översvämningen är dock osannolik men även mer vanliga vattenflöden skulle orsaka stora problem, visar rapporten.

Bland annat skulle Stockholms central svämma över tillsammans med 58 andra vägar och järn­vägar vid ett så kallat 100-årsflöde, alltså en översvämning som har tio procents chans att inträffa under en tioårsperiod. Delar av järnvägen norrut från Stockholms central skulle svämmas över – en sträcka med omkring 90 000 påstigande resenärer varje dag.

Även tunnelbanan kan stanna vid en något mindre översvämning. År 2000 var vattennivån i mälaren mycket nära ett 100-årsflöde. Då var vattnet bara var centi­meter från att strömma in i tunnelbanan vid Gamla stan.

Just nu är riskhanterings­planen ute på samråd berättar Daniel Åkesson. När den är helt klar är det sedan upp till de olika kommunerna, länsstyrelsen och andra aktörer att ta fram och utföra åtgärder. Det kan bli allt från att bygga vallar, ändra i konstruktioner – eller att bara höja kunskapen om riskerna. Totalt handlar det om många tusen objekt som behöver närstuderas.

Men vissa ljuspunkter finns ändå. På tidigare översvämningskartor såg det ut som att riksdagshuset var i farozonen för en rejäl översvämning. Nu är huset inte alls med på listan över samhällsbyggnader i fara.

ANNONS

– Det visade sig att det var fel i de data vi hade från lantmäteriet. Vi redde ut det där tillsammans med riksdagsförvaltningen, säger Daniel Åkesson.

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Västerort - Hässelby Vällingby Spånga direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.